Yapı Denetim Teknikerlerinin Görevleri

 • 12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği” uyarınca, mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında; Hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu ve proje sahiplerinin sicil durum belgelerinin varlığını denetler. Varsa eksik ve hataların düzeltilmesini sağlar. Eksik ve hatası bulunmayan projeleri onaylar.
 • Mühendis tarafından kendisine verilen ölçme, hesap, proje, vb. denetim işlerini yapı denetim mühendisinin sorumluluğu altında yapar.
 • Görevlendirildiği, kendisi tarafından ölçülen ve düzenlenen röleve, ataşman, tutanak, kesit, proje vb. evrakı paraf ederek, incelenip imzalanmak üzere mühendise verir.
 • Yer teslimi yapıldıktan sonra, temel bölümünün inşası sırasında gerekli denetim ve gözetimleri yapar, temel kalıp ve demir donatı imalat kontrol tutanağı ile temel beton döküm tutanağını düzenleyerek, yapılan işlemlerin uygunluğunu onaylar.
 • Taşıyıcı sistem bölümünün imalatı sırasında ise, beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisat kontrol edildikten sonra, inşaat mühendisi gözetiminde beton dökümüne izin verilir. Yapıda gerçekleştirilecek her bir beton döküm işi için tutanak hazırlar.
 • Yapının çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile tesisatlara ait alt yapılarının tamamlanıp sıvaya hazır hale gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini belirten tutanağı, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tutanağını düzenler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Yapı Denetim Teknikeri olmak isteyenlerin;

 • Fen bilimlerinde özellikle matematik ve fizikte başarılı,
 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
 • Çizim yeteneği gelişmiş,
 • · Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Sorumluluk sahibi, dikkatli kimseler olması gerekmektedir.

Programdan Mezun Olanların İstihdam Alanları

Programdan mezun olacakların istihdam edilecekleri alanları; mezuniyet sonrası iş imkânı ve mezuniyet sonrası meslekte ilerleme olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.

Mezuniyet sonrası iş imkanları

Bu programdan mezun olacak öğrencilerin Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde hizmet veren özel kuruluşlarda (Yapı Denetim Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Proje Büroları) iş bulmaları veya çeşitli devlet kuruluşlarında çalışmaları mümkün olacaktır.

Mezuniyet sonrası meslekte ilerleme

Yapı Denetim Programı öğrencileri 4.yarıyıl sonunda Dikey Geçiş sınavı (DGS) ile dört yıllık İnşaat Mühendisliği lisans programına geçiş yapabilirler.