AKADEMİK PERSONEL

Öğr. Gör. Gülfem Çisem KÖSE

Öğr. Gör. Talat Kasım YAVUZ

Öğr. Gör. Güneş HAN

Hedefimiz teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, uygulama yeteneği kazanmış, malzemeyi tanıyan, üretim tekniklerinde bilgisi olan, mesleğiyle ilgili çizim ve normları kullanabilen mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş aygıtları kullanabilen, önlisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmektedir.